Styret i 2017-2018

Styret i Galterud IF har i 2017 – 2018 denne sammensetningen:

Leder: Roy Sundsby-Hansen Paulsrudvegen 32
2223 Galterud
90797135
Nestleder: Gunnar Klamroth Paulsrudvegen 62, 2223 Galterud 94496649
Kasserer: Wenche Græsmo Kroksrudvegen 483, 2223 Galterud 41317727
Sekretær: Kirsten Skyrud Skyrudvegen 56, 2212 Kongsvinger    93052880
Styremedlem: Einar Haukenæs Barlivegen 29, 2223 Galterud 97171748
Styremedlem
Ski og Aktivitet
Mats Emil Sand Fuluvegen 209, 2212 Kongsvinger  98810874
Styremedlem
Fotball
Ole Gunner Holen    45208684
Varamedlem: Ida Sander   97677577
Varamedlem: Chritoffer E Hansen    90701605
       

 

Kontakt Galterud Idrettsforening:
Adresse: Galterud Idrettsforening v/Roy Sundsby-Hansen, Paulsrudvegen 32, 2223 GALTERUD
Besøksadresse: Furumoen Mellandsvegen 150, 2223 Galterud
Bankkonto: 1822.35.18652
Telefon: 90797135
E-post: rsh@galterudif.no

 

 

 

 

 

 

 Faktura adresse:  
Galterud IF
v/Wenche Græsmo
Kroksrudvegen 483, 2223 Galterud
 

Medlem:Mats Emil SandMedlem:Mats Emil Sand

Valg komiteen består av:
Leder:  Roy Sundsby-Hansen
Medlem: Mats Emil Sand
Medlem: Ida Sander
5. Dagen 
  Irene Sundsby-Hansen
Medlem: Roy Sundsby-Hansen
Medlem: Mats Emil Sand

 

Print Friendly, PDF & Email