Årsmøte 2015

Årsmøte i Galterud Idrettsforening på Furumoen

den 15.03.16 kl. 19.00

Her finner du sakspapirene til Årsmøte de ligger som linker

Last ned sakslisten

Årsmøte protokollen fra årsmøte 2015

Sak 1 : Åpning.  A. Godkjenning av Innkallelse

  1. Godkjenning av Dagsorden
  2. Valg av Ordstyrer og Sekretær
  3. Valg av 2 stk som skal skrive under Protokollen

Sak 2 : Årsberetninger. 

Ski og aktivitetskomiteen
Vintercupen
Hovedlaget

Sak 3 : Innkommende forslag.

Styrets forslag til vedtak

  1. Ny lovnorm fra Idrettsforbundet, Krever 2/3 flertall
    1. Hovedsaklige forandringer i loven

Sak 4 : Regnskap.
Sak 5 : Budsjett.

Legges frem på Årsmøte
Sak 6 :

Årsrapport og Regnskap fra Godtfred Moss Minnefond.

Sak 7 : Kontingenten.

  1. Forslag fra styret ang kontingent

Sak 8 : Valg.

Forslag blir lagt frem på årsmøtet

Velkommen

Godt Møte

 
Print Friendly, PDF & Email