Investeringsprosjekt Løypemaskin

Ønsker du bedre løypekvalitet som gir deg økt skiglede??

Av skigruppa (roysh@bbnett.no)

I 1980 fikk Galterud IF sin første snøscooter, siden den gang har det vært mange snøfall. Galterud Idrettsforening har vært i besittelse av flere snøscootere, som har fungert til det de var ment å gjøre. Men felles for dem alle har vært at vi har vært prisgitt nytt snøfall hver gang det er blitt isete i lysløypa eller løypene på Heiberg, og det har det vært utfordrende å produsere gode nok løyper.

lop10

Vi har sett på muligheten for å anskaffe utstyr til å rehabilitere løypene da disse er blitt isete. Det er mye forskjellig utstyr på markedet, fra vanlige scootere til store maskiner lik de som blir brukt i alpinanlegg.

Etter en del undersøkelser i markedet, fant vi Snow-Rabbit 3 som helt klart vil dekke vårt behov. Dette er en relativt «liten» maskin, i hvert fall sammenlignet med de som brukes andre steder, men passer til de løypene vi kjører. Samtidig kan den enkelt transporteres på en maskinhenger etter bil mellom anleggene.

Den 23.mars 2013 var de demo av maskinen i Holmenkollen, og en delegasjon fra Galterud IF reise på demonstrasjon. Det som møtte oss var akkurat det vi så etter, en liten maskin som dekket vårt behov, uten å være snøscooter. Vi fikk prøvekjøre og vår «maskin konsulent» kunne slå fast at denne maskinen var verdt å satse på. – Blant annet fordi den hadde en forholdsvis enkel oppbygging med relativt lite elektronikk, – noe som absolutt er en fordel med tanke på maskinens levetid.

lop3

Så bar det tilbake til skigruppa med vår opplevelse og en presentasjon av vårt «funn». På styremøte i skigruppa var det stemning for at denne ønsker vi å gå for, derfor ønsket skigruppa å presentere dette videre for hovedstyret. Her var det også stemningen for at kunne vi gå videre med prosjektet.

Skigruppa vil videre, frem mot årsmøtet i mars 2014, jobbe med finansiering av maskinen, i samarbeid med institusjoner som har sagt seg villige til å være med på en finansiering/spleiselag i en eller annen form. Dette vil bli presentert nærmere på årsmøtet. Utgangspunktet er at dette skal være et null prosjekt for Galterud IF. Målet er at idrettslaget kun skal ha ansvar for forsikringer og drivstoff. Øvrige kostnader jobbes det med som mål om å kunne hente inn via samarbeidspartnere.

Se mer: www.snow-first.com

https://www.facebook.com/snowfirstdotcom?fref=ts

Teknisk om snow_rabbit

 

lop2

Print Friendly, PDF & Email