Innkalling til årsmøte i Galterud idrettsforening 2020

Innkalling til årsmøte i Galterud idrettsforening 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Galterud idrettsforening

Årsmøtet avholdes 25.03.2020 på Furumoen, Mellandsvegen 150, 2223 Galterud

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 11.03.2020 til Paulsrudvegen 32, 2223 Galterud eller på styret@galterudif.no Det ønskes at vedlagte mal brukes. Forslagskjema.

Eller til styret@galterudif.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.galterudif.no eller ta kontakt med styret på e-post styret@galterudif.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Galterud idrettsforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Galterud Idrettsforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Galterud idrettsforening s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Galterud idrettsforening, kontaktes på 90797135 eller rsh@galterudif.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Galterud idrettsforening

Mer om årsmøte på Norges idrettsforbund

 

Print Friendly, PDF & Email