Knartamarsjen 2018

På grunn av anleggsområde ved Melland bru samt fare for oversvømmelse velger vi allikevel å endre trase på årets marsj. Start og mål som før på Furumoen. Etter ca 3,5 km knekker vi av Krogsrudveien og går over Kollsrud og tilbake til Furumoen. Løypa blir merket og blir litt over 6 km totalt. Det er 2-300 meter med sti som kan være utfordrende med barnevogn. Det er selvsagt mulig å snu og gå tilbake Krogsrudveien for de som ønsker det  Minner om at det er mulig å melde seg på elektronisk: https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx…

Vi håper godværet holder og ønsker velkommen til torsdag!

Print Friendly, PDF & Email