Politiattest i GIF

Krav om politiattest i Galterud IF.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009.

I Galterud IF blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Kontakt: 
Roy Sundsby-Hansen 
E-post: rsh@galterudif.no 
Telefon: 90797135

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søk om politiattest på https://attest.politi.no/

2: Du motar politiattesten i din digitale postkasse
Vi blir automatisk informert om din sikre digitale postkasse hvis du har fra før eller oppretter en. Du får svar på søknaden om politiattest dit. Sjekk både digipost og eboks. 

Hvis du ikke har opprettet sikker digital postkasse, kan du gjøre det på norge.no – Velg digital postkasse. For å motta post i digital postkasse, må du også oppdatere kontaktinformasjonen din i det felles nasjonale kontaktregisteret.

Reservasjon mot digital post
Hvis du har reservert deg mot digital post, sender vi svar til deg i vanlig post. Da tar det noen ekstra dager i postgang. Du kan fjerne reservasjonen din hvis du ønsker attesten elektronisk.

3: Når svaret er mottatt skal framvise politiattest framvise til den ansvarlige for Politiattester. og skal ikke lagres hos GIF, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer politiattest eller politiattest med anmerkninger, kan ikke ha ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Mer om Politiattest på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Styret i Galterud IF

Print Friendly, PDF & Email