Historie

Galterud fra 1928 ->

Av Kilde: Galterud if’s 75-årsjubileums beretning fra 2004.

Galterud Idrettslag ble stiftet 18. mars 1928. Etter sammenslutningen med arbeideridrettslaget våren 1945, ble navnet forandret til Galterud Idrettsforening.

Idrettsanlegg

Galterud Idrettsforenings første fotballbane lå trolig på Brustad-leira, det må ha vært på 1920 tallet at fotballspillet foregikk der. Senere foregikk spillet på et jorde i Spetalen, da denne banen ble veldig bløt under regnvær, så klubben seg om etter noe annet. Det som i dag er klubbens idrettsplass på Furumoen ble innkjøpt ifølge kontrakt 11.juni 1933, av grunneier Karl Holm, Galterud. I 1934 var banen grus-satt og i utmerket stand, banen fikk gress-dekke i 1961, og ble på den tiden ansett for å være en av de bedre i Glåmdalen. Klubben bygget lysløype i 1981. Åpningsrennet i lysløypa var i romjulen, 30.12.1981. 1980 fikk Galterud if sin første snøscooter. Våren 1983 fikk idrettsforeningen et areal på 13 da, av søstrene Melland svært gunstig. Søstrene Melland ble senere Æresmedlemmer for sin imøtekommenhet. Grusbanen ble ferdigstillet høsten 1984.

Lokaliteter

Stomperud ungdomslokale som var bygget ved Galterud-enga var helt frem til 50-tallet klubbens tilholdssted med møter, fester o.l. 1952 ble dansepaviljongen på Furumoen bygget. Materialer ble gitt av bygdas skogeiere og aktive medlemmer hogg tømmeret og drev det frem. I 1962 fikk klubben hånd om Børja skole med formål å drive ski stue. Den var i drift i mange år, og har betydd mye for skiutfarten i Børja-området. Ski stue eller skihytta ligger i dag i Josefbergsætra. 1950 hadde Galterud IF seriøse planer om å bygge samfunnshus, disse planene ble aldri realisert. 1976 og 77 ble det utarbeidet plan for idrettshall, dette ble nedstemt på generalforsamlingen 1977. Dagens klubbhus på furumoen sto ferdig høsten 1979, med innvielsesfest 06.10.1979.

Skibakker

Ånerudkollen hadde god klang i kretsen på 30-tallet. Hvor det ble hoppet opptil 40 meter. Ånerudkollen hadde et kjempestort oppbygg av hopp og «kul», som var kostbart å holde vedlike. I 1938 raste et uvær som ødela bakken, men dette ble reparert. Bakken var hoppklar frem til 1940-41. Etter krigen ble det ikke hoppet i bakken. Galterud AIL hadde sine egne planer om skibakke i Høgdabakken i «knarta». Det var samarbeid med Galterud IL i 1938 om dette prosjektet. Bakken ble ikke bygget den gangen, men i 1948 kom Høgdabakken til. Denne var i drift i ca ti år. Siden den gangen har ikke klubben hatt noen skibakke. På 1920-tallet ble det arrangert årlige renn i Finnerhaugen, disse var veldig populære.

Skøyter

Skøyter her ikke vært en gren som har gjort seg gjeldende i klubben vår. I klubbens første år synes det imidlertid som om medlemmene rakk over mye. 21.februar 1932 ble det holdt skøyteløp på Fulufjorden med 17 løpere. Rolf Haug fikk ekstra premie for beste resultat i klasse 16 – 20 år. Han gikk 500 m på 65 ½ sekund. Om høsten, før snøen kom, ble det likevel gått mye på skøyter. Både på Glomma og Masovn-dammen var det stor aktivitet på søndagene. En gang på 50-tallet var det klubbløp på «Dammen».

Fridrett

En idrettsgren som heller ikke har god grobunn i klubben vår. Klubben har hatt noen «slengere» med i terrengløp og skogsløp. Fra 30-årene finnes det en protokoll at 17.mai 1933 ble det arrangert terrengløp, med 10 løpere.

Fotball

Helt fra stiftelses datoen 18. mars 1928 har fotball vært klubbens hovedgrein. Klubben overvintret i 1938 som nr 2 i sin avdeling etter Sander. I Juniorklassen også nr 2 etter KIF. Som klubbens beste prestasjon i de første 10 år anså man 3 – 0 seier en mot Freidig, Skarnes (A-laget) på Freidig’s bane i 1931. Et hederlig resultat mot KIF, 1-2, varmer også opp i protokollen. Ellers vitner protollen om at det er en klubb med nybegynner-problemer, som fristet tilværelsene i 1930-årene.

Ski

Perioden 1928 – 1940 var avgjort en meget aktiv periode for ski-idretten på Galterud. I stiftelses året 1928, 24 februar ble det arrangert hopp- og langrenn. Det første hopprenn som ifølge protokollen ble arrangert i Ånerudkollen var i 1931. 

1930-Årene:

Imponerende aktivitet på ski. Klubben arrangerte flere store renn hvert år. Galterud Hornmusikk spilte, og det var skifest i Ånerud-kollen. Skiseksa på lokalet om kvelden med reinlender og masurka. Fotballspillet var på begynnerstadiet.

1940-Årene:

En markert bedring i på fotballbanen på 1940 tallet. Fremgangen fortsatt i siste halvdel 1940 årene. Også meget god aktivitet i ski.

1950-Årene:

Galterud IF markerte seg mer inne fotballen og ble nærmest grossister på KM-titler, selv om det var en liten klubb. Det var fortsatt god aktivitet i ski. Galterud fikk sitt første håndball lag for damer, hvor det var stor aktivitet med to lag i serien. Flere kretsmesterskap for Glåmdal ble vunnet av vår klubb. Vi hadde også flere representasjon spillere i Håndball.

1960-Årene:

Begynte bra for fotballen, men suksessen fra 50-årene klarte klubben aldri å kopiere. Det var enkelte bra tilløp, men Galterud IF klarte ikke å helt til topps i kretsen. Turløpet Galterud – Sander startet opp tidlig i perioden, men ble arrangert bare tre år. Kretsrenn er ikke arrangert etter dette. Håndballen fikk et nytt oppsving i slutten av perioden etter nede siden 50-årene. Økonomien i klubben var meget svak midt i perioden, men i siste del av 60-årenen ble dette rettet meget godt opp.

1970-Årene:

Galterud IF startet perioden i 5-div. Etter et par år rykket Galterud If ned til 6-div. Det som særpreger klubbens aktivitet i perioden er det gode arbeide som ble gjort blandet de yngste. Både i fotball og håndball ble det lagt ned mye arbeid for å rekruttere til klubben. BINGO’n ble startet, med de inntekter det førte med seg.

Kilde: Galterud if’s 75-årsjubileums beretning fra 2004.

(Mer kommer, om du har mer historie ta kontakt med Roy på tlf 90797135, eller e-post: ro-h3@online.no)

Print Friendly, PDF & Email