Ekstraordinært årsmøte Mandag 29.4.2019 18:30 på Furumoen

Ekstraordinært årsmøte i Galterud Idrettsforening 

Galterud Idrettsforening er pålagt å være medlem av friidrettkretsen, bla på grunn  av Knartamarsjen. Dette har vi fått «påpakk» for i vår. Vi kan ikke melde oss inn uten et årsmøte vedtak, noe vi ikke var klar over og heller ikke fant på å sjekke før ordinært årsmøte.  

Vi kaller derfor inn til ekstra ordinært årsmøte. 

Mandag 29.4.2019 18:30 på Furumoen  

Saker

1.Godkjenning av innkallingen

2. Velge Sekretær og møteleder

3. 2 til å skrive under protokoll 

4, Innkomne forslag. 

Innmelding i friidretskrettsen/forbundet. 

Forslag til vedtak: 

Galterud Idrettsforening meldes inn i Hedmark friidrettskrets  

 Skriv ut saksliste

Styret 

Print Friendly, PDF & Email