Årlig arkiv: 2020

Takk til Odalsparebank

Takk til #Odalsparebank for bidraget på 30000 kr i forbindelse med ekstrabevilgning til lokale lag og foreninger. Tusen… Publisert av Galterud Idrettsforening Torsdag 21. mai 2020

Skrevet i Galterudif | Legg igjen en kommentar

Innkalling til årsmøte i Galterud idrettsforening 2019

Årsmøte 16.6.2020 Kl 18.30 på Furumoen.  Saker til årsmøte må være styret i hende seneste 02.6. Sakspapirer legges ut på hjemmesiden etter gjeldende frister. Saker kan sendes til styret@galterudif.no, eller på annen egnet måte.

Skrevet i Galterudif | Legg igjen en kommentar

Knartamarsjen 2020 Utsatt

Knartamarsjen 2020 er avlyst, om noen var i tvil. Vi ser på muligheten til å arrangere 40 års jubileet en gang til høsten Publisert av Galterud Idrettsforening Mandag 11. mai 2020

Skrevet i Galterudif | Legg igjen en kommentar

Beklager feilutsending av medlemskontingent

Kom til å gjøre en feil i medlemsregisteret vårt.. Beklager vennligst se bort fra den nylige utsendte medlemsgiroen. Beklager umaket Publisert av Galterud Idrettsforening Mandag 11. mai 2020

Skrevet i Galterudif | Legg igjen en kommentar

Utleie av klubbhuset på Furumoen

Skrevet i Galterudif | Legg igjen en kommentar